ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายสถานการณ์ฉุกเฉินของทางการติมอร์-เลสเต ระหว่าง ๓ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายสถานการณ์ฉุกเฉินของทางการติมอร์-เลสเต ระหว่าง ๓ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

31 ธ.ค. 2563

52 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง การขยายสถานการณ์ฉุกเฉินของทางการติมอร์-เลสเต ระหว่าง ๓ มกราคม-๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

* * * * * * * *

2020-12-31_Annoucement_State_of_Emergency_9th

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ