สถาบันพระมหากษัตริย์ ดูทั้งหมด
ทรงพระเจริญ
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานอาคารเรียนพร้อมรั้วล้อมรอบ แก่โรงเรียน Escola Basica Central Fatuquero ในติมอร์-เลสเต
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมพบชุมชนไทยในกรุงดิลี ติมอร์-เลสเต
ดูทั้งหมด
ประกาศสำหรับคนไทยดูทั้งหมด
ประกาศ การขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการห้ามสัญจรข้ามจังหวัดหรือรั้วสาธารณสุข เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์ฯ

29 ก.ค. 2564

ประกาศ การขยายมาตรการห้ามสัญจรข้ามจังหวัด สำหรับกรุงดิลี เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์ฯ

15 ก.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง การขยายมาตรการห้ามสัญจรข้ามจังหวัด สำหรับกรุงดิลี เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโตวิด ๑๙

8 ก.ค. 2564

การประกาศสถาการณ์ฉุกเฉิน ระยะที่ ๑๕ และการขยายมาตรการห้ามสัญจรข้ามจังหวัดหรือรั้วสาธารณสุข เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์ฯ

2 ก.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายมาตรการห้ามสัญจรข้ามจังหวัด เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์-เลสเต

24 มิ.ย. 2564

ดูทั้งหมด
บทความและข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด
ระบบตอบข้อมูลสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศแบบอัตโนมัติ

24 มิ.ย. 2564

โครงการประกวดภาพยนต์สั้น "ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก"

12 เม.ย. 2564

No Gift Policy - นโยบายงดให้/งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล

9 ธ.ค. 2563

A Legacy That Stands by the People (by Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand)

5 ธ.ค. 2563

The King and the Cloud - the story behind the Royal Rainmaking Project (by Suvat Chirapant)

5 ธ.ค. 2563

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (สถานะวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)

17 ธ.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

9 ต.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๗ กันยายน ๒๕๖๓)

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง เชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

28 ส.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

7 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด