สถาบันพระมหากษัตริย์ ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับชุมชนไทยในติมอร์ฯ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ติมอร์-เลสเต พร้อมคณะเยือนติมอร์ฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของสองประเทศ
ดูทั้งหมด
ประกาศสำหรับคนไทยดูทั้งหมด
แนวปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ

21 มิ.ย. 2566

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

25 มี.ค. 2566

นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการต่างประเทศ

6 ม.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และงานเลี้ยงรับรองเนื่่องในโอกาสดังกล่าว วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และวาระ 20 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ติมอร์-เลสเต

18 พ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

19 พ.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุข สำหรับการเข้าเมืองติมอร์-เลสเต

1 เม.ย. 2565

ดูทั้งหมด
บทความและข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด
หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ A Legacy for All และ A Legacy for All : Volume II

28 พ.ย. 2566

การจดแจ้งเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมในต่างประเทศและการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

28 พ.ย. 2566

วีดีทัศน์ "ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๖"

24 ต.ค. 2566

บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566

8 ก.ย. 2566

บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนมิถุนายน 2566

13 ก.ค. 2566

บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนพฤษภาคม 2566

20 มิ.ย. 2566

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

8 ก.ย. 2566

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566

24 ส.ค. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

8 มิ.ย. 2566

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

2 มิ.ย. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2565 (สถานะ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565)

23 ก.ย. 2565

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2565 (สถานะ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565)

23 ก.ย. 2565

ดูทั้งหมด