สถาบันพระมหากษัตริย์ ดูทั้งหมด
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ดูทั้งหมด
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
ผู้ได้รับรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2566
ดูทั้งหมด
ข่าวกิจกรรม ดูทั้งหมด
โครงการต่อยอดโครงการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ในติมอร์-เลสเต
ดูทั้งหมด
ประกาศสำหรับคนไทยดูทั้งหมด
แนวปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ

21 มิ.ย. 2566

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

25 มี.ค. 2566

นโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงการต่างประเทศ

6 ม.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และงานเลี้ยงรับรองเนื่่องในโอกาสดังกล่าว วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ และวาระ 20 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ติมอร์-เลสเต

18 พ.ย. 2565

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

19 พ.ค. 2565

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การผ่อนคลายมาตรการด้านสาธารณสุข สำหรับการเข้าเมืองติมอร์-เลสเต

1 เม.ย. 2565

ดูทั้งหมด
บทความและข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด
บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566

8 ก.ย. 2566

บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนมิถุนายน 2566

13 ก.ค. 2566

บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนพฤษภาคม 2566

20 มิ.ย. 2566

บทความที่น่าสนใจของกระทรวงการต่างประเทศใน Blockdit ในเดือนเมษายน 2566

16 พ.ค. 2566

วีดีทัศน์สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล

11 เม.ย. 2566

หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ “โลกมุสลิมในสายพระเนตร” ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

7 พ.ย. 2565

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 8 กันยายน 2566

8 ก.ย. 2566

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566

24 ส.ค. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2566

8 มิ.ย. 2566

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2566 สถานะ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2566

2 มิ.ย. 2566

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2565 (สถานะ ณ วันที่ 1 กันยายน 2565)

23 ก.ย. 2565

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ 2565 (สถานะ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565)

23 ก.ย. 2565

ดูทั้งหมด