กิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตฯ ดูทั้งหมด
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
ดูทั้งหมด
ประกาศสำหรับคนไทยดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ เรื่อง มาตรการล็อกดาวน์ของทางการติมอร์ฯ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

16 มิ.ย. 2564

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการล็อกดาวน์ของทางการติมอร์-เลสเต เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์ฯ

9 มิ.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่องการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

8 มิ.ย. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

31 พ.ค. 2564

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในติมอร์-เลสเต

27 พ.ค. 2564

ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่องการขยายมาตรการล็อคดาวน์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ใน ติมอร์-เลสเต

12 พ.ค. 2564

ประกาศราคากลาง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (สถานะวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)

17 ธ.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

9 ต.ค. 2563

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (๗ กันยายน ๒๕๖๓)

10 ก.ย. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง เชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

28 ส.ค. 2563

ดูทั้งหมด
บทความและข่าวอื่น ๆดูทั้งหมด
โครงการประกวดภาพยนต์สั้น "ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก"

12 เม.ย. 2564

No Gift Policy - นโยบายงดให้/งดรับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล

9 ธ.ค. 2563

A Legacy That Stands by the People (by Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand)

5 ธ.ค. 2563

The King and the Cloud - the story behind the Royal Rainmaking Project (by Suvat Chirapant)

5 ธ.ค. 2563

ดูทั้งหมด