ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การประกาศปิดพรมแดนประเทศติมอร์-เลสเต ในห้วงการระบาดของโรคโควิด ๑๙ จนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การประกาศปิดพรมแดนประเทศติมอร์-เลสเต ในห้วงการระบาดของโรคโควิด ๑๙ จนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

4 ม.ค. 2564

47 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง การประกาศปิดพรมแดนประเทศติมอร์-เลสเต ในห้วงการระบาดของโรคโควิด ๑๙

จนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

* * * * * * * *

 

2021-01-04_Annoucement_on_Close_Border_Extension

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ