ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตขยายการปิดพรมแดนประเทศไปจนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตขยายการปิดพรมแดนประเทศไปจนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

8 ม.ค. 2564

46 view

ประกาศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตขยายการปิดพรมแดนประเทศไปจนถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

* * * * * * * * *

S__7888900

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ