ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของทางการติมอร์-เลสเต จนถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของทางการติมอร์-เลสเต จนถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

30 ธ.ค. 2563

54 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง มาตรการเพิ่มเติมภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินของทางการติมอร์-เลสเต จนถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓

* * * * * * * * *

2020-12-30_Annoucement_COVID-19_Measures_8SOE

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ