ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในติมอร์-เลสเต จนถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในติมอร์-เลสเต จนถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔

25 ธ.ค. 2563

62 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง การขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในติมอร์-เลสเต จนถึงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔

* * * * * * * * *

2020-12-24_Annoucement_Close_Land_Border

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ