ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเต ประกาศขยายการล็อคดาวน์กรุงดิลี จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเต ประกาศขยายการล็อคดาวน์กรุงดิลี จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

15 มี.ค. 2564

71 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเต ประกาศขยายการล็อคดาวน์กรุงดิลี

จนถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

* * * * * * * * 

 

S__9986177  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ