ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยและการกักตัวสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยและการกักตัวสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ

22 มี.ค. 2564

37 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง มาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยและการกักตัวสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ

* * * * * * * * 

 

ประกาศ_22มีค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ