ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตประกาศการปรับมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตประกาศการปรับมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

29 มี.ค. 2564

44 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตประกาศการปรับมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙

* * * * * * * * 

 

ann_9

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ