ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตประกาศให้กรุงดิลีเป็นเขตรั้วสุขอนามัยและเขตกักกัน ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตประกาศให้กรุงดิลีเป็นเขตรั้วสุขอนามัยและเขตกักกัน ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

8 มี.ค. 2564

73 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง

ทางการติมอร์-เลสเตประกาศให้กรุงดิลีเป็นเขตรั้วสุขอนามัยและเขตกักกัน

ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ 

* * * * * * * * 

08032021_1

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ