ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตขยายการปิดพรมแดนไปจนถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตขยายการปิดพรมแดนไปจนถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

19 ก.พ. 2564

27 view

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง ทางการติมอร์-เลสเตขยายการปิดพรมแดนไปจนถึงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

* * * * * * * *

Announcement_19_February_2021

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ