ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การประกาศขยายระยะสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และมาตรการการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การประกาศขยายระยะสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ และมาตรการการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙

30 ม.ค. 2564

79 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง การประกาศขยายระยะสถานการณ์ฉุกเฉินระหว่างวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

และมาตรการการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙

* * * * * * * *

2021-01-29_Annoucement_on_Extension_State_of_Emergency_in_TL

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ