ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพและโรคโควิด ๑๙ ผ่านระบบ VDO Call แก่คนไทยในต่างประเทศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพและโรคโควิด ๑๙ ผ่านระบบ VDO Call แก่คนไทยในต่างประเทศ

19 ก.พ. 2564

27 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง การให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพและโรคโควิด ๑๙ ผ่านระบบ VDO Call แก่คนไทยในต่างประเทศ

* * * * * * * * 

Announcement_19_February_2021-A_to_Z_application

1613637118510

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ