ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ส.ค. 2563

| 327 view

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)

* * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ