ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

21 ก.ค. 2563

166 view

 

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

* * * * * * * *

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ