สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 523 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

* * * * * * * * *

         นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต เป็นประธานในพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการนี้ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ