สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2565

| 396 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

จัดพิธีวางพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี   

เนื่องในโอกาส  ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

 * * * * * * * * * *

        นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ