สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี (Dili)

รายละเอียดสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี


(Dili)

ที่ตั้ง

Avenida de Portugal, Motael,Dili, Timor-Leste.

วันที่ทำการ

Monday - Friday 09.00 - 12.00 hrs. and 13.00 - 17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

09.00 - 12.00 hrs. and 13.00 - 15.00 hrs.

เบอร์ติดต่อ

(670) 3310609

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary
(Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary)

-

Minister Counsellor
(Minister Counsellor)

- นายสกลวัฒน์ ทองเจริญ
(MR. SAKOLLAWAT TONGCHAROEN)

Second Secretary
(Second Secretary)

- นายพิชิตพันธ์ ศาตะจันทร์
(MR. PICHITPAN SATACHANDRA)

Third Secretary
(Third Secretary)

- นายนพรุทร เบ้าหนองบัว
(MR NOPPHARUT BOUNONGBUA)