วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 396 view

แผนอพยพคนไทยกรณีฉุกเฉิน (สถานะเดือนมกราคม 2565)   

  

Evac_Plan_0001_1

Evac_Plan_0002

Evac_Plan_0003

Evac_Plan_0004

Evac_Plan_0005

********************************