ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายระยะเวลาให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพและโรคโควิด ๑๙ ผ่านระบบ VDO Call แก่คนไทยในต่างประเทศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การขยายระยะเวลาให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพและโรคโควิด ๑๙ ผ่านระบบ VDO Call แก่คนไทยในต่างประเทศ

21 เม.ย. 2564

145 view

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง การขยายระยะเวลาให้บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพและโรคโควิด ๑๙ ผ่านระบบ VDO Call แก่คนไทยในต่างประเทศ

* * * * * * * 

 

ประกาศ_21เมย64

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ