รัฐบาลไทยยกเว้นการตรวจลงตราให้นักธุรกิจญี่ปุ่นระยะสั้น เป็นการชั่วคราว

รัฐบาลไทยยกเว้นการตรวจลงตราให้นักธุรกิจญี่ปุ่นระยะสั้น เป็นการชั่วคราว

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 ธ.ค. 2566

| 88 view

PR_ยกเว้นตรวจลงตรานักธุรกิจญี่ปุ่น