โครงการประกวดภาพยนต์สั้น "ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก"

โครงการประกวดภาพยนต์สั้น "ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก"

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 เม.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2565

| 325 view

โครงการประกวดภาพยนต์สั้น "ประเทศไทยที่อยากให้โลกรู้จัก"

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ขอเชิญชวนชาวไทย อายุระหว่าง ๑๓-๒๘ ปี ส่งผลงานเข้าประกวดชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เพจเฟซบุ๊ก: MFAClipcontest ทวิตเตอร์: @MFAClipContest ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

MFA_Clip_Contest_2

MFA_Clip_Contest_3_-_Copy

MFA_Clip_Contest_4  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ