สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมพบชุมชนไทยในกรุงดิลี ติมอร์-เลสเต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมพบชุมชนไทยในกรุงดิลี ติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ธ.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,074 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมพบชุมชนไทยในกรุงดิลี ติมอร์-เลสเต

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

* * * * * * * * *

        เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมพบชุมชนไทย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในติมอร์-เลสเต ในการนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งแผนงานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับติมอร์ฯ ในปี ๒๕๖๔ และได้เชิญชวนชุมชนไทยเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและติมอร์ฯ ด้วย โอกาสนี้ได้ร่วมสังสรรค์เนื่องในเทศกาลแห่งความสุข ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีคนไทยที่พำนักในกรุงดิลีประมาณ ๑๕ คน รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ