VIDEO ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 THAILAND (1)

VIDEO ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 THAILAND (1)

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2565

| 265 view

 

AW-APEC-2022-A3-Ver_Thai

APEC 2022 THAILAND

14 - 19 พฤศจิกายน 2565

ประตูแห่งความสำเร็จ เปิดแล้วที่ประเทศไทย คลิก

เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล 

APEC 2022 THAILAND OFFICAL WEBSITE คลิก