ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การปรับมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของทางการติมอร์-เลสเต

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง การปรับมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของทางการติมอร์-เลสเต

9 เม.ย. 2564

89 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง การปรับมาตรการเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด ๑๙ ของทางการติมอร์-เลสเต

* * * * * * * * 

 

9เมย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ