ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในติมอร์-เลสเต ครั้งที่ ๗ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในติมอร์-เลสเต ครั้งที่ ๗ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 835 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในติมอร์-เลสเต ครั้งที่ ๗ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

* * * * * * * *

2020-11-04_Annoucement_on_7th_Extension_State_of_Emergency_in_TL_with_Measures

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ