พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 269 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ