สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี พบชุมชนไทยในกรุงดิลี ติมอร์-เลสเต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี พบชุมชนไทยในกรุงดิลี ติมอร์-เลสเต

6 มิ.ย. 2563

283 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี พบชุมชนไทยในกรุงดิลี ติมอร์-เลสเต 
 
* * * * * * * * * * *
 
โดยที่ทางการติมอร์-เลสเต ได้ผ่อนปรนมาตรการรับมือกับการป้องกันการระบาดของโรคโควิด ๑๙ โดยอนุญาตให้ทำกิจกรรมสาธารณะในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้แล้ว  สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงได้จัดกิจกรรมพบชุมชนไทยในกรุงดิลีขึ้นเมื่อบ่ายวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ และได้มอบ “ถุงปันสุข” เพื่อเป็นกำลังใจจากการที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในติมอร์-เลสเต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ