สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนที่มีถิ่นพำนักในติมอร์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนประจำปี 2564

สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนที่มีถิ่นพำนักในติมอร์ฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนประจำปี 2564

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 886 view

                  ในวาระ 54 ปีของการก่อตั้งอาเซียนตามปฏิญญากรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 สถานเอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนที่มีถิ่นพำนักในติมอร์ - เลสเต ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาเซียนประจำปี 2564 ที่กรุงดิลี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 9.00 – 11.00 น. โดยในปีนี้ สถาoเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ฯ เป็นเจ้าภาพจัดงานตามวาระหมุนเวียน

                   นาง Adaljiza Albertina Xavier Reis Magno รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือติมอร์ฯ เป็นแขกเกียรติยศ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ได้แก่ คณะทูตประเทศคู่เจรจาอาเซียนที่มีถิ่นพำนักในติมอร์ฯ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศฯ ติมอร์ฯ

                   กิจกรรมวันอาเซียนในปีนี้ประกอบด้วย พิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นสู่ยอดเสา และการกล่าวสุนทรพจน์โดยเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฯ ติมอร์ฯ ต่างกล่าวถึงเจตจำนงของความร่วมมือในประชาคมอาเซียน อันนำไปสู่เสถียรภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและระหว่างประเทศ ต่อจากนั้น ได้ร่วมงานเลี้ยงรับรองด้วยอาหารประจำชาติของประเทศอาเซียน

                   ติมอร์ฯ สมัครเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนตั้งแต่ปี 2554 ในชั้นนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาการประเมินความพร้อมของติมอร์ฯ ตามกฎบัตรอาเซียน ในขณะเดียวกันสมาชิกอาเซียน ต่างยืนยันพันธกรณีในการให้ความช่วยเหลือแก่ติมอร์ฯ ในการเสริมสร้างสมรรถนะด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นสมาชิกอาเซียนในอนาคต

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ