พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 711 view

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม

เนื่องในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

            สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคมเนื่อในวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  โดยข้าราชการ และประชาชนชาวไทยในที่พำนักในกรุงดิลี เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ