พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2564

| 94 view

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

 

 * * * * * * * *

        นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เป็นประธานในพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ