ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง เชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เรื่อง เชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ส.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ต.ค. 2565

| 380 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

เรื่อง เชิญชวนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

* * * * * * * * *

รปภ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ