กิจกรรมชุมชนไทยในติมอร์-เลสเต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

กิจกรรมชุมชนไทยในติมอร์-เลสเต เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 เม.ย. 2566

| 465 view

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนชาวไทยในติมอร์-เลสเต สักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปตามประเพณี และร่วมกิจกรรมกันเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ