เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่จังหวัดเบาเกา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่จังหวัดเบาเกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ส.ค. 2561

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ย. 2565

| 737 view

เมื่อวันที่ 25 – 26 สิงหาคม นายดนัย การพจน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่จังหวัดเบาเกา ติมอร์-เลสเต เพื่อสำรวจศักยภาพความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยและติมอร์ฯ ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมค่ายทหารจังหวัดเบาเกา ซึ่งเคยเป็นฐานที่ตั้งของทหารไทยที่เดินทางมาปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพในติมอร์ฯ เมื่อปี 2545 และโรงเรียน Escola Ensino Basico Filial de Aubaca ซึ่งทหารไทยได้มาช่วยบูรณะและก่อสร้างสนามกีฬาให้แก่โรงเรียนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ