สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนไทยในกรุงดิลี ในห้วงที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ในติมอร์-เลสเต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนไทยในกรุงดิลี ในห้วงที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา ๒๐๑๙ ในติมอร์-เลสเต

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 793 view

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในกรุงดิลี และมอบถุงยังชีพที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย สบู่เหลวล้างมือ ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ แก่คนไทยที่พักอาศัยและประกอบอาชีพในกรุงดิลีในห้วงที่ติมอร์ฯ มีแนวโน้มจะมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งให้ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์และมาตรการที่เกี่ยวข้องของไทยและของติมอร์ฯ รวมทั้งคำแนะนำในการรักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ชุมชนไทยในติมอร์ฯ มีจำนวนประมาณ ๑๘ คน มีสุขภาพแข็งแรง มีขวัญและกำลังใจดี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ