สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ธ.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 768 view

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีร่วมกับชุมชนไทยในติมอร์-เลสเตได้จัดกิจกรรมจิตอาสาและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 โดยนางสาวอัจฉราพรรณ ยาวะประภาษ อุปทูตฯ นำชุมชนไทยในกรุงดิลี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ รวมกว่า 20 คน ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณชายหาดและพื้นที่สาธารณะในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ