ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทาง internet

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทาง internet

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2566

| 87 view

 

 

S__115482708

 

สามารถคลิกดูขั้นตอนการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทาง internet ได้จากรูปภาพด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ