โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2566

โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 31 พ.ค. 2566

| 99 view

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนเยาวชนไทยที่เกิดหรือเติบโตในต่างประเทศ อายุ 12 - 18 ปี สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2566  ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดราชบุรี โดยเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2566

ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลโครงการฯ กำหนดการ และกรอกใบสมัคร Online ผ่านการสแกน QR Code ด้านล่างซ้าย และประกาศผลคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ผ่านทาง facebook ของโครงการฯ https://www.facebook.com/thaiyouth.homecoming (QR Code ด้านล่างขวา

เยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น_Poster