แนวปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ

แนวปฏิบัติในการให้หรือรับของขวัญของบุคลากรกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มิ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2566

| 269 view

21.1