เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.พ. 2567

| 13 view

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เข้าเยี่ยมคารวะนาย Okto Dorinus Manik เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำติมอร์-เลสเต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมติมอร์ฯ รวมถึงแผนงานและโอกาสการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกันเพื่อสนับสนุนการเตรียมการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์ฯ

*****

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ