เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.พ. 2567

| 21 view

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เข้าเยี่ยมคารวะนางสาว Belinda Mariano Ante เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำติมอร์-เลสเต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมติมอร์ฯ รวมถึงโอกาสและความท้าทายในการเตรียมการเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนของติมอร์ฯ พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทยและฟิลิปปินส์ที่นุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพในเรื่องดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของติมอร์ฯ อีกด้วย

*****

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ