เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรูไนฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตบรูไนฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.พ. 2567

| 21 view

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เข้าเยี่ยมคารวะนาย Wan Hadfi Latif เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำติมอร์-เลสเต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการด้านเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของติมอร์ฯ ในปัจจุบัน รวมทั้งโอกาสและความท้าทายในอนาคต ตลอดจนแผนงานสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะขับเคลื่อนในช่วงปีนี้ เอกอัครราชทูตบรูไนฯ ยังได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสภาวะความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของคณะทูตต่างประเทศด้วย

*****

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ