เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่เมือง Baguia ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนที่เมือง Baguia ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ก.พ. 2567

| 138 view

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน Escola Básica Central (EBC) Sao Jose Baguia ซึ่งเป็น 1 ใน 6 โรงเรียนภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในติมอร์ฯ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ นาง Leopoldina Joana Guterres ครูใหญ่ของโรงเรียนแห่งนี้ยังเคยได้รับรางวัลครูสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี 2562 อีกด้วย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบข้าวสารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ให้แก่โรงเรียน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนกับคณะครูเกี่ยวกับการเรียนการสอน และประเด็นที่โรงเรียนต้องการการสนับสนุน พร้อมทั้งเชิญครูใหญ่หรือผู้แทนโรงเรียน เดินทางไปกรุงดิลีเพื่อเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ระหว่างผู้แทนโรงเรียนทั้ง 6 แห่งกับสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ในช่วงเดือนมีนาคมหรือเมษายน 2567 เพื่อติดตามผลและหารือแนวทางการต่อยอดโครงการฯ

ทั้งนี้ ออท. และคณะผู้แทน สอท. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะครูและนักเรียนของโรงเรียน นำโดยนาย Celestino Guterres รองครูใหญ่ ซึ่งได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ