เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีและภริยา

เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนเลี้ยงต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีและภริยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2567

| 12 view

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำติมอร์-เลสเต พร้อมคู่สมรสประกอบด้วยอินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เลี้ยงอาหารค่ำต้อนรับนายอธิปัตย์ โรจนไพบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีและนางลลนา โรจนไพบูลย์ ภริยา ในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่

โอกาสนี้เอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับภาพรวมการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของติมอร์ฯ ตลอดจนการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตแต่ละแห่ง ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณต่อการต้อนรับที่อบอุ่นตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และยืนยันความพร้อมร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับติมอร์ฯ รวมทั้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่นี่ด้วย

*****

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ