เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สำหรับสมาชิกกองทุนฯ

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สำหรับสมาชิกกองทุนฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 331 view

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอรับการสงเคราะห์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สำหรับสมาชิกกองทุนฯ ตามแต่ละกรณี สามารถศึกษาได้จากลิงค์ดังนี้

https://drive.google.com/file/d/16LePlb853pOlbtS_LKBeLdHjhYddVcWj/view