องคมนตรีให้การต้อนรับนายฌูแซ รามุช-ออร์ตา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสเดินทางมาท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเดินทางต่อไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

องคมนตรีให้การต้อนรับนายฌูแซ รามุช-ออร์ตา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสเดินทางมาท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเดินทางต่อไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 ต.ค. 2565

| 155 view

เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๓๕ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญพวงมาลัยพระราชทาน เพื่อมอบแด่ นายฌูแซ รามุช-ออร์ตา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ในโอกาสเดินทางมาท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเดินทางต่อไปเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ