หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ A Legacy for All และ A Legacy for All : Volume II

หนังสือฉบับอิเล็กทรอนิกส์ A Legacy for All และ A Legacy for All : Volume II

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2566

| 537 view

หนังสือรวบรวมบทความเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ สังคมไทย และการพัฒนาระหว่างประเทศ สามารถอ่านหนังสือทั้ง 2 เล่มนี้ทางออนไลน์ ได้ที่ คลิก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ