สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2565

| 265 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดย นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต เป็นประธาน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ