สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดการถ่ายทอดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดการถ่ายทอดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ต.ค. 2566

| 49 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี จัดการถ่ายทอดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ๒๕ คน ได้แก่ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต พร้อมด้วยคู่สมรส ชุมชนไทยในติมอร์ฯ ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการติมอร์ฯ และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ ๑ - ๔  

สำหรับครูชาวติมอร์ฯ ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี ๒๕๖๖ และเดินทางไปเข้ารับพระราชทานรางวัลฯ ที่ประเทศไทย คือ นางสาว ฟิโลมินา ดา คอสต้า (Ms. Filomena da Costa) ครูโรงเรียนมัธยมปลาย Saint Miguel Arcanjo เมืองซาเม จังหวัดมานูฟาฮี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ