สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 พ.ค. 2566

| 69 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยนายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูต  เป็นประธาน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมพิธีด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ